Long Thành New Center
Long Thành New Center
Đăng ký nhận ưu đãi

Thanh toán

Phương thức thanh toán chuẩn:

-Giữ chổ 30 triệu (có hoàn lại)

-Ngày event mở bán ký Thỏa thuận đặt cọc.

-Đợt 1: trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, TT 15% (bao gồm tiền cọc)

-Đợt 2: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 1, TT 15%.

-Đợt 3: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 2, TT 15%.

-Đợt 4: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 3, TT 15%.

-Đợt 5: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 4, TT 5%.

-Đợt 6: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 5, TT 5%.

-Đợt 7: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 6, TT 5% ( Hoàn thiện cở sở hạ tầng ).

-Đợt 8: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 7, TT 5%.

-Đợt 9: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 8, TT 5%.

-Đợt 10: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 9, TT 5%.

-Đợt 11: Nhận sổ TT 10%.

 

Phương thức thanh toán nhanh 30% - chiết khấu 2%

-Giữ chổ 30 triệu (có hoàn lại)

-Ngày event mở bán ký Thỏa thuận đặt cọc.

-Đợt 1:  trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, TT 30% (bao gồm tiền cọc)

-Đợt 2: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 1, TT 15%.

-Đợt 3: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 2, TT 15%.

-Đợt 4: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 3, TT 5%.

-Đợt 5: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 4, TT 5%.

-Đợt 6: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 5, TT 5%. 

-Đợt 7: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 6, TT 5% ( Hoàn thiện cở sở hạ tầng ).

-Đợt 8: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 7, TT 5%.

-Đợt 9: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 9, TT 5%.

-Đợt 10: Nhận sổ TT 10%.

 

Phương thức thanh toán nhanh 50% - chiết khấu 3%

-Giữ chổ 30 triệu (có hoàn lại)

-Ngày event mở bán ký Thỏa thuận đặt cọc.

-Đợt 1:  trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, TT 50% (bao gồm tiền cọc)

-Đợt 2: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 1, TT 5%.

-Đợt 3: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 2, TT 5%.

-Đợt 4: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 3, TT 5%.

-Đợt 5: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 4, TT 5%.

-Đợt 6: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 5, TT 5%.

-Đợt 7: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 6, TT 5% ( Hoàn thiện cở sở hạ tầng ).

-Đợt 8: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 7, TT 5%.

-Đợt 9: sau 30 ngày kể từ ngày TT đợt 9, TT 5%.

-Đợt 10: Nhận sổ TT 10%.

 

Phương thức thanh toán nhanh 90% - chiết khấu 6%

-Giữ chổ 30 triệu (có hoàn lại)

-Ngày event mở bán ký Thỏa thuận đặt cọc.

-Đợt 1:  trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc, TT 90% ký Hợp đồng (bao gồm tiền cọc)

-Đợt 2: Nhận sổ TT 10%.

 

Gọi ngay